ANNONSÖRER/SPONSORER
Mellby GårdILSA AB

Hälsans HusCH Bil & Service AB

Vannaröds SlottNijo Bygg & MontageUnos Elektriska

Custon Vägkrog

Jans Byggservice

Sösdaladagen 2015


Så här gick det till när vi fick åter den reglerade tågtrafiken i Sösdala.
Att något är på gång i byn är grävarbetena ett tecken på. När beskedet kom igår från regeringen, att pengar nu satsas på Pågatåg Nordost, steg temperaturen ytterligare. Inom ett år kan Sösdala äntligen få tågstopp.

–Väldigt positivt, säger Ingvar Lovén som är ordförande i den opolitiska intresseorganisationen Sösdalaalliansen.

Han och många med honom har kämpat i åtskilliga år för att få till stånd ett tågstopp i byn. Den gamla järnvägsstationen, som snart dessutom får ett nytt café, ska äntligen få leva upp igen.

Ingvar ser nu ett ökat byggande i Sösdala. Fler butiker och också nya arbetstillfällen. –Ja, det är viktigt att byn möter upp den förväntade tillväxten och då är det viktigt att byggnationen av framförallt marklägenheter tar fart, menar han.

Idag finns inte ett enda hus till salu i Sösdala. Många äldre som bor i villor väntar på att få sälja sina hus, men idagsläget finns det få alternativ i samhället. Planer på nya bostadsområden finns hos kommunen.

Många sösdalabor hoppas att Hässleholmsbyggen också vill satsa i deras by. Några äldre hyresfastigheter som ägs av Hässleholmnsbyggen ska rivas. Förhoppningsvis ersätts de med nya bostäder.

–Dessutom har jag fått flera förfrågningar från folk som vill öppna butiker i byn, men just nu finns det inga tomma lokaler, inflikar Ingvar Lovén som har full koll på vad som händer i Sösdala.

Men han hoppas också att ett tågstopp kan resultera i fler arbetstillfällen. Sedan Dux försvann har antalet arbetstillfällen minskat.

Ingvar ser helst att Sösdala inte bara blir en utpendlingsort, utan att det ska finnas arbeten som lockar till inpendling och inflyttning. –Sedan får vi inte glömma ungdomarna i Sösdala, tillägger han och ser framför sig ett ökat elevantal i skolorna och ett ännu rikare föreningsliv.SÖSDALA 150 År 2009Bakgrund/Historia (citat ur skrifter)

Den 18 juli 1859 började trafiken på jernbanan att utsträcka sig till Sösdala 1 ¾ mil på denna sidan Höör. Trafiken bestod av ett morgontåg klockan halv åtta från Malmö till Sösdala och en gång på eftermiddagen klockan 4 och 40 minuter resa nedåt från Sösdala till Malmö.

Den 18 juli 1859 kan betraktas som Sösdala samhälles födelsedag. Det är den dagen då järnvägen kom till byn, den dagen som Sösdala kommer med bland dåtida järnvägskartans få stationer som slutpunkt norrut på Södra stambanan.

1959 firade Sösdala 100-års jubileum under festliga former. Central plats var Björket öster om järnvägsstationen.

Pågatågstrafik till och från Sösdala 2011

Beslutet om reglerad tågtrafik till och från Sösdala fick vi den 30 mars 2010 då regeringen delgav sin infrastrukturella satsning.

Planerna är i nuläget att tågen börjar gå enligt tidtabell till och från Sösdala i början av 2011. Datum är inte klart men alla intressenter har en uttalad inriktning om att det skall ske under tidsperioden januari – mars 2011.

Vi har under några år haft möjlighet att följa arbetet med projektet Pågatåg nordost och det är med stor glädje Vi nu alla kan se hur arbetet för att åter få reglerad tågtrafik till och från Sösdala fortgår med att bygga av och för Sösdalas nya station.

Hässleholm kommun beslutade hösten 2009 att bygga en G-C tunneln i Flensburgsgatans förlängning och det arbetet startade den 11 mars 2010.

Tunneln är mycket välkommen dels för att den ger en ökad tillgänglighet i och av Sösdala men också för att den kommer att utgöra förbindelsen mellan spåren till den nya stationen.

Arbetet med G-C tunneln har gått planenligt och den skall föras på plats under vecka 23, 7 – 12 juni. Området kommer att förses med spårbryggor under helgen 5 -6 juni då tågtrafiken på sträckan Hässleholm – Höör ligger nere. Under själva arbetet med att placera tunneln på plats den 7 – 12 juni så kommer tågtrafiken att gå som vanligt, dock med reducerad hastighet (70 km) förbi arbetsplatsen.

Efter det att G-C tunneln är på plats så vidtar arbete med anslutningar m m och den beräknas stå färdig i augusti. Datum för invigning mm är i nuläget inte bestämt.

Vi kan alla glädjas åt dessa investeringar och förvärv som utgör en viktig del av vår utveckling och vitalisering för vår fina bygd och den levande landsbygden.

Vi kan nu ALLA hjälpas åt att fundera över vad Vi kan göra för att möta upp alla goda synergieffekter av dessa positiva investeringar i vår by och bygd.

Ingvar Lowén
Ordförande
Sösdala Alliansen, föreningen som arbetar för byns utveckling och vitalisering.


Pågatåg till Sösdala tidigare än beräknat
Redan om ett år kan Sösdala få Pågatågsuppehåll.

- Vi har hittat en lösning som innebär att Pågatågen kan förlängas från Höör till Hässleholm och Kristianstad med trafikstart i december i år, vilket är ett år tidigare än vad som står i Pågatåg Nordostavtalet, säger Mats Améen, t f planeringschef på Skånetrafiken. Stationen i Sösdala kan vara färdig i januari. För den utökade trafiken behövs också plattformsutbyggnader i Eslöv.

Statens del i Pågatåg Nordost-avtalet är ännu inte i hamn. Först när riksdagen fattar sitt stora infrastrukturbeslut senare i vår är hela finansieringen klar. Men projekteringen måste påbörjas snarast om plattformarna ska hinna bli klara i tid. Därför har Skånetrafiken nu meddelat Hässleholms kommun och regionen om att de måste garantera investeringskostnaden på totalt 43 mkr för att projekten ska kunna starta.

- Får vi bara ett snabbt besked så kör vi igång arbetena med full kraft, säger Mats Améen. Det här är en angelägen satsning som kommer att betyda mycket för Sösdalas framtida utvecklingsmöjligheter.

Parallellt med projekteringen kommer Skånetrafiken att ansöka hos Banverket om tåglägen.

- Efter underhandskontakter med Banverket gör vi bedömningen att det bör finna goda möjligheter att starta den här trafiken i december, säger Anders Jönsson, trafikutvecklare för Pågatågen.


Arbetet fortskrider planenligt. Spårbryggor på plats under helgen den 5 -6 juni under ett intensivt dygnetrunt arbete.Arbetet med G C tunneln går enligt plan. Under måndagen den 14 juni intog den 450 ton tunga tunneln sin plats under Södra stambanan. Det tog knappa timmen för det vana gänget att förs den på plats. Allt löpte planenligt och en av killarna i arbetsstyrka informerade om att "Vi kör in cirka 20 meter tunnel i timmen".

Helgen den 19 – 20 juni var det sista helgen av 4 då tågen ej trafikerade arbetsplatsen. Det var ett febrilt arbeta på spårsidan med att ta bort spårbroarna, fylla upp runt tunneln samt att återställa rälsen till normalläge.

Nu kan vi åter se tågen susa fram i 200 km/h genom Sösdala medan arbetet med anslutningar till G C tunneln fortskrider.Nu är det förberedande arbete för perrongerna som pågår samt att arbetet med perrongerna är planerade att starta månadskiftet februari - mars 2011.Bilder ifrån invigningen av tågstationen i SÖSDALA

SENASTE NYTT
Kulturcafe musik på skånska

IOGTs Månadsblad

Sösdala bladet nr: 27 & 28

Verksamhetsberättelsen för 2014 samt arbetsplan 2015

Lediga Lägenheter

 
AKTIVITETER


V 35
2015/08/24 - 2015/08/30
 MÅNDAG
 TISDAG
 ONSDAG
 TORSDAG
 FREDAG
 LÖRDAG
 SÖNDAG


V 36
2015/08/31 - 2015/09/06
 MÅNDAG
 TISDAG
 ONSDAG
 TORSDAG
 FREDAG
 LÖRDAG
 SÖNDAG
Ingvar Lowén   Telefon: 0708438281   E-post: Sösdala Alliansen   E-post: Webbmaster   www.sosdala.com