Sösdala ryckte ut tidigt 

Brandkåren i Sösdala kan tillhöra de äldsta på landsorten i Skåne. I två år har ett gäng veteraner forskat i kårens rötter och man vet nu att den bildades redan 1894.Hässleholm • Publicerad 9 mars 2004

När togs bilden? På brandstationen i Sösdala forskar man i sina rötter, men har gått bet på när hela styrkan förevigades framför stationen.
När togs bilden? På brandstationen i Sösdala forskar man i sina rötter, men har gått bet på när hela styrkan förevigades framför stationen.Foto: 
Sösdalakåren är den äldsta i Hässleholms kommun. Den startades långt före Hässleholms, redan 1894.
Sösdalakåren är den äldsta i Hässleholms kommun. Den startades långt före Hässleholms, redan 1894.Foto: 
Ken-Åke Fridvall har kört ut en av Sösdalas brandbilar. Han ingår tillsammans med från vänster Tord Hjalmarsson, Sven Ohlsson, Sten-Åke Olsson och Ulf Lindquist i en grupp som nu försöker kartlägga Sösdalakårens historia.Bilder: BOSSE NILSSON
Ken-Åke Fridvall har kört ut en av Sösdalas brandbilar. Han ingår tillsammans med från vänster Tord Hjalmarsson, Sven Ohlsson, Sten-Åke Olsson och Ulf Lindquist i en grupp som nu försöker kartlägga Sösdalakårens historia.Bilder: BOSSE NILSSONFoto: 
B A Pettersson var förutom polischef också brandchef mellan 1930 och 1960.
B A Pettersson var förutom polischef också brandchef mellan 1930 och 1960.Foto: 

– Därmed vet vi att den är den äldsta kåren i Hässleholms kommun. Säkert kan det finnas mycket mer roligt att rota fram, säger brandmästare Tord Hjalmarsson.

Redan har han gjort fynd tillsammans med veteranerna Sven Ohlsson, Ken-Åke Fridvall, Ulf Lindquist och Sten-Åke Olsson. Gamla protokoll och fotografier visar hur kåren utvecklats under de 110 år den fungerat. – Vi hade ingen aning om att vi var så gamla. Följaktligen missade vi vårt 100-årsjubileum. Men kanske kan vi ordna något trevligt med hjälp av det material vi redan funnit till hösten då vi fyller 110. Samtidigt vill vi väldigt gärna få hjälp med dateringar och identifiering av vissa personer på de äldsta bilderna, säger Tord Hjalmarsson.

Gruppen träffas då och då och botaniserar bland gamla skrifter och foton. Efterforskningar visar att kollegorna i Ystad också har en lång historia bakom sig, men sedan tror historiegruppen att Sösdala ligger bra till bland landsortskårerna.ANNONS

– Säkert är det järnvägen som gjorde att vi fick en station här så tidigt, tror Sven Ohlsson. Och helt säkert är Sösdalakåren äldst i Hässleholms kommun. Det kom flera småstationer under 1900-talet, men flera av dem har ju lagts ner igen.

I fikarummet på Sösdalastationen står en del skärmar med gamla fotografier uppställda. Det äldsta visar fyra brandvagnar dragna av hästar förspända i tvåspann. Vagnarna står uppställda fullastade med hjälmprydda män framför Sösdala station. Men när det är taget är en gåta för alla. – Går man in på vår hemsida www.sosdala.com och vidare till “brandman.tk” kan man se bilden och några till. Där berättar vi dessutom kort om varje utryckning vi gör. Som en slags modern dagbok, berättar Johan Olofsson, en av de yngre brandmännen som stöttar historiegruppen med en hemsida med både nytt och gammalt.

Från beslutet på municipalstämman att köpa in en handdragen brandspruta på kärra med slang till stationssamhället Sösdala den 24 oktober 1894 har utvecklingen gått fort. Men ända in på 1960-talet fanns kårens första egna motoriserade brandbil från 1936 på plats i stationen.

– Till att börja med var brandvagnen inhyst i gamla mejeriets loge. Sedan tjänstgjorde bryggare Månssons bil som brandbil fram till 1936 innan Forden kom. Först därefter fick vi vår första riktiga brandstation som vi delade med polisen. BA Pettersson var både brandchef och polischef, berättar Ken-Åke Fridvall. I dag har tyfonen på taket spelat ut sin roll. Mobiltelefoner och personsökare gör att brandmännen som har jour inte behöver tillbringa varje minut invid telefonen i bostaden. Men fem minuters inställelsetid gäller fortfarande.

– Jobbet har också förändrats med flera nya uppgifter. Branden på Sösdala mosse i slutet av 1960-talet var en av våra största insatser, men egentligen inte så skarpt som en trafikolycka kan vara i dag. Där spelar våra första insatser innan specialpersonal hinner fram en stor roll, säger Johan Olofsson.

Men förändringar till trots. En samhällsfunktion med så många år på nacken är värd en rejäl historiebeskrivning. Därför forskar kommunens äldsta brandkår vidare i sitt 110-åriga förflutna.

Lena Timelin

0451-830 50

lena.timelin@kristianstadsbladet.se