Sösdala Alliansen

Vi i Sösdala Alliansen har som ändamål att främja och utveckla Sösdala med omland i en positiv och hållbar anda, skapa trivsel, gemenskap och samhörighet. Detta gör Vi bland annat genom att aktivt delta i samt driva frågor om och kring samhällsutvecklingen samt skapa ett antal arrangemang.

www.sosdala.com är ett sätt att samla hela bygden under ett tak för att vem som helst ska kunna få sig en inblick eller kunna söka upp näringsliv, skolor, barnomsorg, industrier m.m.

Turister ska kunna hitta hit till vårt trevliga samhälle. Idrottsintresserade ska kunna hitta info om vilka klubbar som finns och få senaste resultaten eller tider för träning, vilka som är tränare m.m.

Sösdalaalliansen vill att www.sosdala.com ska vare en aktiv mötesplats där man kan hitta information om Sösdala och dess verksamheter. Därför vill vi gärna att ni hjälper oss med detta genom att komma med förslag och ideer på hur vi kan utvecklas. Synpunkter lämnas enklast på vår kontaktsida.

STYRELSEN 2022:

Daniel Talmid, ordförande
Bert Boye, vice ordförande
Susanne Lottsfeldt, sekreterare
Kent Rosqvist, kassör
Ingrid Jägerhed, ledamot
Kjell Anehall, ledamot