Bli medlem

Bli medlem i Sösdala Alliansen

Fyll i alla uppgifter och klicka på skicka-knappen längst ner på sidan.

Namn *

Telefonnr *

E-post *

Adress *

Postnr *

Ort *

2016/12/28

Kallelse till allmänt möte om Sösdala Alliansens framtid! 16 januari 2017 kl 19.00!!

Sösdala Alliansen är viktig funktion för byns framtid och för invånarnas trivsel. Det tror vi i 
Alliansens styrelse, att de flesta i byn håller med oss om.

Vi tror att Alliansens påtryckningar, har haft stor betydelse för att vi fått tågstoppet. De
aktiviteter vi anordnar som vår- och höstmarknad, Sösdaladag, Julmarknad mm tycker nog
de flesta, att de bidrar till vår gemenskap i byn.
Samtidigt som det är en glädje att arbeta ideellt tillsammans med trevliga människor, så kan
det bli för mycket av det goda. Därför har de flesta av Alliansens styrelsemedlemmar
meddelat valberedningen, att de tänker avgå vid verksamhetsårets slut.
Huvudorsakerna till detta är:
 Det är endast styrelsen som utför de arbetsuppgifter, som krävs för de arrangemang
som vi anordnar. Det medför att arbetsbelastningen blir alldeles för hög, på de
relativt få som ingår i styrelsen.
 Det är för lite engagemang från andra föreningar och Sösdalabor. Mer av detta skulle
ge större trivsel och gemenskap. Vi skulle då få bättre möjligheter att genomföra våra
arrangemang och eventuellt klara att arrangera ännu fler.
Det krävs nu betydligt mer engagemang ifrån fler Sösdalabor, i de aktiviteter som föreningen
anordnar. Får vi inte detta, så kommer den nuvarande styrelsen inte att planera för några
aktiviteter under år 2017.
Detta innebär i så fall, att våra tre marknader och Sösdaladagen samt Big Bang kan komma
att ställas in. Dessutom kan januarinumret av Sösdalabladet komma att bli det sista.
Med anledning av detta, så kallar vi till ett allmänt möte för alla som är intresserade av
Sösdala Alliansens framtida verksamhet.

Vi träffas på måndagen den 16 januari i kl. 19.00 på Vannaröds Slott.

Maila gärna till oss om du kommer att delta. Vi vill ha det senast måndagen den 9 januari.
Skicka svaret till någon av nedanstående:
Jörgen Svensson rc_jorgen@homail.com
Göran Nilsson gorran.nilsson@telia.com
Kent Rosquist kent.rosquist@telia.com
Susanne Lauber susanne.lauber@live.se
Eddie Hecktor buseddieh@hotmail.com
Mi Svensson ronnie66@telia.com

Välkomna,
Styrelsen i Sösdala Alliansen

Kallelse 170116.pdf

Kallelse till allmänt möte om Sösdala Alliansens framtid! 16 januari 2017 kl 19.00!!" data-width="940" data-numposts="5">